Ag - Agency Genie

ASP.NET MVC C# web aplikacija / servis

Ageny Genie je poslovna web aplikacija namijenjena turističkim agencijama i sličnim subjektima sa ciljem organizacije i centralizacije poslovanja i poslovnih procesa.

Većina subjekata koriste više raznih excel tablica jer do sada nije postojala aplikacija koja im se može prilagoditi.

Agency Genie je rađen na temelju tih tablica za stvarne korisnike, dok je arhitekturalno modularan i proširiv.

Ag - Agency Genie demo i više detalja

Bisiness Buvljak

BusinessBuvljak

ASP.NET MVC4 C# web aplikacija

Aplikacija rađena kao oglasni servis za poslovne korisnike. Rješenje se razlikuje od konkurencije zbog svoje orijentiranosti prema poslovnim potrebama, pa tako pretpostavlja praćenje komada, stanje ambalaže i mnoge druge parametre. Sa stražnje strane je zamišljeno da korisnici imaju pregled skladišta i ostale potrebne stvari za knjigovodstvo.

MojServis

MojServis ver. 5

PHP web aplikacija

Verzija 5 aplikacije rađene da zadovolji sve potrebe servisa i vođenja servisa, što recimo uključuje i praćenje koji radni nalozi su fakturirani a koji ne te praćenje serijskih brojeva kako uređaja na servisu tako i ugrađenih dijelova. Prilagodba za podizvođače i mnoge druge specifičnosti.

Za pristup aplikaciji koristiti korisničko ime: test te lozinku: test

MyAgency

MyAgency

PHP web aplikacija

Aplikacija za vođenje izleta u turističkim agencijama. Prate se svi aspekti izleta, što uključuje vodiče, prijevoznike, vozače, printanje vauchera itd.

Za pristup aplikaciji koristiti korisničko ime: test te lozinku: test

Black4reason

Black 4 reason

PHP u CodeIgniter-u web aplikacija

Web aplikacija zamišljena kao centralna baza gostiju i turista koji rade probleme svim vrstama usluga. Mogućnost komentiranja i ocjenjivanja te predviđena razmjena informacija sa hotelskim i sličnim sustavima.

Trenutno se aplikacija ne može vidjeti. Ispričavam se.

Za pristup aplikaciji koristiti korisničko ime: igor@opacus.hr te lozinku: Monitor5

RadnoVrijeme

Radno vrijeme

PHP web aplikacija

Aplikacija za praćenje radnog vremena odnosno logiranje ulazaka i izlazaka. Za rad je očekivano korištenje barkod skenera. To je ujedno i prva PHP aplikacija napravljena prema potrebama korisnika.

Trenutno se aplikacija ne može vidjeti. Ispričavam se.